De verdeling van de kaarten

Er wordt gespeeld met een gewoon spel kaarten waarin alle kaarten zitten plus vier Jokers*.
In totaal zijn er dus 56 kaarten te verdelen. Na schudden worden de kaarten als volgt verdeeld:

1e deelronde: Iedere speler krijgt 5 kaarten. De overige kaarten zijn voor de tweede deelronde.
2e deelronde: Iedere speler krijgt 4 kaarten. De overige kaarten zijn voor de derde deelronde.
3e deelronde: Iedere speler krijgt 5 kaarten. De stapel kaarten is nu op.

Hierna wordt er geschud en de volgende speler begint weer met de 1e deelronde.
De spelers nemen in de richting van de klok om beurten een deelronde voor hun rekening.

Na het delen begint de speler na de deler.

DE SPELREGELS           Download spelregels (PDF)

KAART                                    ACTIEAANVULLENDE INFO
AAS      Opzetten nieuwe pion of 1 plaats of 11 plaatsen vooruit
HEEROpzetten nieuwe pion of 13 plaatsen vooruit
VROUW12 plaatsen vooruit
BOERWisselen van positie met pion van een tegenstander!Ook wel 'swappen' genoemd
10       10 plaatsen vooruit met pion van een tegenstander!Men mag hierbij ook een pion op zijn startplaats passeren
99 plaatsen vooruit
88 plaatsen vooruit en verplicht door het midden indien men daarlangs komtKom je op de middenstip uit, dan mag je de volgende beurt een richting kiezen
77 plaatsen vooruitDe 7 stappen MAG je verdelen over twee eigen pionnen
66 plaatsen vooruit
55 plaatsen vooruit
44 plaatsen ACHTERUIT!Men mag hierbij niet achteruit het eindhonk in!
33 plaatsen vooruit
22 plaatsen vooruit
JOKERInzetbaar voor iedere kaart


AANVULLENDE REGELS

• Je mag een pion die op zijn eigen startplaats staat niet passeren, maar wel met een 10.
• Je mag een pion die op zijn eigen startplaats staat niet slaan. 
• Je mag een pion die op zijn eigen startplaats staat niet wisselen bij gebruik van een Boer.
   Feitelijk is een pion die op zijn eigen startplaats staat onaantasbaar.

• Met een 4-kaart moet je 4 stappen achteruit, maar je mag niet achteruit het eindhonk in.
• Kom je in het eindhonk met een pion, dan mag je niet over een pion springen die al in het eindhonk staat.
Een pion in het eindhonk mag niet worden gewisseld bij gebruik van een Boer.
• Bij gebruik van een 10-kaart mag men niet het eindhonk in.

• Je bent niet verplicht je eigen startplaats te passeren als je niet het eindhonk in kan. Gooi dan een kaart weg.
• Sta je met een pion op het veld en je kan lopen, dan moet je ook lopen. Een bruikbare kaart mag je dus niet ongebruikt weggooien.

Ehhh..., maar wat als? Klik hier voor de rubriek Welles! Nietes! waar de regels en spelsituaties uitgebreid worden besproken.

KRUIZKEEZEN is een dynamisch spel met sporadisch een unieke spelsituatie waarin de spelregels niet voorzien. Los dit dan naar ieders tevredenheid op.

*Indien u een spel kaarten gebruikt waar geen vier maar twee Jokers in het spel zitten, trek dan in de derde deelronde twee kaarten uit de stapel gebruikte kaarten.